Bertelsen.pl / Wiedza / Artykuły, poradniki i ciekawostki /

FB Bertelsen

Podstawowe reguły dobrego palenia

1.      Zawsze używajmy suchego drewna.

2.      Nigdy nie spalajmy w kominku odpadków.

3.      Nigdy nie palmy przy otwartym dopływie powietrza przez popielnik.

4.      Nigdy nie zamykajmy zbyt mocno dopływu powietrza do paleniska, gdyż wówczas powodujemy powstawanie smoliny niszczącej komin i kominek oraz zwiększamy ilość produkowanego tlenku węgla.

5.      Nigdy nie czyśćmy paleniska gdy znajduje się w nim żar lub gorący popiół.

Nasz kominek powinien być ekologicznym źródłem ciepła w dosłownym tego słowa znaczeniu.